Gaeilge (Irish)

Acid-Base Solutions (HTML5) HTML Tuaslagáin aigéid/buin (HTML5) Download Run now
Area Builder (HTML5) HTML Tógálaí Achair (HTML5) Download Run now
Arithmetic (HTML5) HTML Uimhríocht (HTML5) Download Run now
Atomic Interactions (HTML5) HTML Idirghníomhaíochtaí Adamhacha (HTML5) Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Taispeántas Cothromaithe (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equations (HTML5) HTML Cothromóidí Ceimiceacha Cothromaithe (HTML5) Download Run now
Balloons and Static Electricity (HTML5) HTML Balúin agus Leictreachas Statach (HTML5) Download Run now
Balloons and Static Electricity Java Balloons and Static Electricity Download Run now
Balloons & Buoyancy Java Balúin & Snámhacht Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML Saotharlann Dlí Beer (HTML5) Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Solas lúbtha (HTML5) Download Run now
Build an Atom (HTML5) HTML Tóg Adamh (HTML5) Download Run now
Buoyancy Flash Snámhacht Download Run now
Charges and Fields (HTML5) HTML Luchtanna agus Raonta (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC) Java Circuit Construction Kit (DC and AC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only) Java Circuit Construction Kit (DC Only) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Color Vision (HTML5) HTML Aithint Dathanna (HTML5) Download Run now
Concentration (HTML5) HTML Tiúchan (HTML5) Download Run now
Density Flash Dlús Download Run now
Energy Skate Park Java Fuinneamh Pairc scatail Download Run now
Energy Skate Park: Basics (HTML5) HTML Páirc Scátála Fuinnimh: Buneolas (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Faraday's Law (HTML5) HTML Dlí Faraday (HTML5) Download Run now
Forces and Motion: Basics (HTML5) HTML Fórsaí agus Gluaisne: Buneolas (HTML5) Download Run now
Fraction Matcher (HTML5) HTML Meaitseáil codán (HTML5) Download Run now
Friction (HTML5) HTML Frithchuimilt (HTML5) Download Run now
Function Builder (HTML5) HTML Tógálaí Feidhmeanna (HTML5) Download Run now
Gas Properties (HTML5) HTML Airíonna an Gháis (HTML5) Download Run now
Gas Properties Java Airíonna an Gháis Download Run now
Geometric Optics Flash Optaic Gheoiméadrach Download Run now
Graphing Lines (HTML5) HTML Línte graif (HTML5) Download Run now
Gravity And Orbits (HTML5) HTML Domhantarraingt agus Fithisí (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab (HTML5) HTML Saotharlann Fórsa Domhantarraingthe (HTML5) Download Run now
Hooke's Law (HTML5) HTML Dlí Hooke (HTML5) Download Run now
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) HTML Iseatóip agus Mais Adamhach (HTML5) Download Run now
Least-Squares Regression (HTML5) HTML Cúlchéimniú na nÍoschearnóg (HTML5) Download Run now
Make a Ten (HTML5) HTML Bain Deich Amach (HTML5) Download Run now
Masses and Springs (HTML5) HTML Maiseanna agus Lingeáin (HTML5) Download Run now
Maze Game Java Cluiche Lúbra Download Run now
Molecular Motors Java Mótair mhóilíneacha Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML Móilíní agus Solas (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes (HTML5) HTML Cruthanna móilín (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics (HTML5) HTML Cruthanna móilín: Buneolas (HTML5) Download Run now
Motion in 2D Java Gluaisne in 3T Download Run now
The Moving Man Java An Fear Gluaisteach Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Néarón (HTML5) Download Run now
Ohm's Law (HTML5) HTML Dlí Ohm (HTML5) Download Run now
Optical Quantum Control Java Rialú Contaim Optach Download Run now
Optical Tweezers and Applications Java Pionsúirín Optúil agus Feidhmeanna Download Run now
Pendulum Lab (HTML5) HTML Saotharlann Luascadáin (HTML5) Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML Scála pH (HTML5) Download Run now
pH Scale: Basics (HTML5) HTML Scála pH: Buneolas (HTML5) Download Run now
Projectile Motion (HTML5) HTML Gluaisne Theilgeáin (HTML5) Download Run now
Proportion Playground (HTML5) HTML Ionad Súgartha na Comhréire (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) HTML Imoibreáin, Táirgí agus Fuílligh (HTML5) Download Run now
Resistance in a Wire (HTML5) HTML Frithbheartaíocht I Sreang (HTML5) Download Run now
Reversible Reactions Java Imoibrithe Inchúlaithe Download Run now
Rutherford Scattering (HTML5) HTML Scaipeadh Rutherford (HTML5) Download Run now
Sound Java Tonnta Fuaime Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics (HTML5) HTML Staideanna Damhna: Buneolas (HTML5) Download Run now
Stretching DNA Java DNA a shíneadh Download Run now
The Ramp Java An Rampa Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML Turas Triantánaithe (HTML5) Download Run now
Under Pressure (HTML5) HTML Faoi Bhrú (HTML5) Download Run now
Wave on a String (HTML5) HTML Tonn ar Shreang (HTML5) Download Run now

Simulations not yet translated into Irish

The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.