Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā


Download Sie können auch alle Dateien als komprimiertes ZIP Archiv downloaden


Titel Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā
Beschreibung Darbs paredzēts 9. klasei, mācoties par elektriskajām ķēdēm. Tas paredzēts skolēnu patstāvīgam darbam, secīgi izpildot darba uzdevumus. Mērķis: pilnveidot prasmi saslēgt elektrisko ķēdi pēc uzzīmētas shēmas un izskaidrot elektriskās strāvas plūšanas nosacījumus, veicot virtuālu laboratorijas darbu. Skolēnam sasniedzamie rezultāti: saslēdz virtuālu elektrisko ķēdi pēc dotās shēmas, analizē strāvas plūšanas nosacījumus, aprēķina spuldzes pretestību pēc Oma likuma ķēdes posmam.
Dauer 30 Minuten
Antwort enthalten Nein
Sprache Latvian
Stichworte Oma likums, strāvas plūšanas nosacījumi
Simulation(en) Stromkreis Baukasten (Gleichstrom), Stromkreis Baukasten (Gleichstrom), virtuelles Labor


Autoren Ieva Leja
Kontakt Email atoparseks@gmail.com
Schule / Organisation LU
Eingereicht am 29.05.13
Aktualisiert am 29.05.13