ΑΠΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CIRCUIT CONSTRUCTION KIT ΤΟΥ PhET COLORADO


Download Sie können auch alle Dateien als komprimiertes ZIP Archiv downloaden


Titel ΑΠΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CIRCUIT CONSTRUCTION KIT ΤΟΥ PhET COLORADO
Beschreibung Ολοκληρωμένο σενάριο με 8 φύλλα εργασίας και Αναλυτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αναφοράς
Thema Physik
Niveau Sekundarstufe I, Sekundarstufe II
Typ Praktikum, Sonstiges
Antwort enthalten Nein
Sprache Griechisch
Stichworte αμπερόμετρα, αντίσταση, βολτόμετρα, βραχυκύκλωμα, ηλεκτρικά κυκλώματα, παράλληλη σύνδεση αντιστατών, σειρά σύνδεση αντιστατών, φωτοβολία λαμπτήρα
Simulation(en) Stromkreis Baukasten (Gleichstrom), virtuelles Labor


Autoren Αγησίλαος Πετρόπουλος
Schule / Organisation 1 st Gymnasio of Korinthos - Greece
Eingereicht am 27.02.12
Aktualisiert am 31.08.15