Investigating time period of a simple pendulum


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Investigating time period of a simple pendulum
Beskrivelse Investigate the factors affecting time period of a simple pendulum. Determine gravitational field strength at a location by swinging a simple pendulum and performing curve fitting on linearized data.
Emne Fysik
Niveau Bachelor - intro, Gymnasium
Type Laboratorie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord curve fitting, data linearization, simple pendulum, time period
Simuleringer Pendul-laboratorium (HTML5)


Forfattere Arooj Mukarram
Skole / organisation The Prairie School
Dato for tilmelding 14-04-20
Dato for opdatering 14-04-20