Dynamics (Gr11) Unit End Exploration


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Dynamics (Gr11) Unit End Exploration
Beskrivelse I wanted my grade 11 students to understand some key concepts for: universal gravitation, friction, and Hooke's Law (springs). So, I combined all three into one simple worksheet looking at three different simulations with an iPad cart we have. I have used it at the end of the unit when we have begun to do review for a test.
Emne Fysik
Niveau Bachelor - intro, Gymnasium
Type Demonstration, Guidet aktivitet, Lektie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord friction, gravitation, gravity, hooke's, spring, springs
Simuleringer Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5), Tiltræknings-laboratorium (HTML5), Hookes lov (HTML5)


Forfattere John Mohr
Skole / organisation Surrey School District - Lord Tweedsmuir Secondary School
Dato for tilmelding 08-11-17
Dato for opdatering 08-11-17