Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 1 Fractions less than or equal to 1 En gold-star betyder høj kvalitet, undersøgelsesbacerede aktiviteter som følger PhET's retningslinier.


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 1 Fractions less than or equal to 1
Beskrivelse This activity helps students use ideas of fraction equivalence and ordering to 1) Explain equivalence of fractions using drawings and models 2) Use the principle of fraction equivalence to recognize and generate equivalent fractions and 3) Develop strategies for determining which representations of fractions are equivalent.
Emne Matematik
Niveau K-5, Mellemskole
Type Diskussionsprompter, Guidet aktivitet, Laboratorie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord equivalence, fraction, improper, matcher, rational
Simuleringer Brøk-matcher (HTML5), Lav brøkpar


Forfattere Michael Matassa
Kontakt email michael.matassa@bvsd.org
Skole / organisation Manhattan Middle School
Dato for tilmelding 25-09-15
Dato for opdatering 25-09-15