Exploring Gas Laws


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Exploring Gas Laws
Beskrivelse A Guided Inquiry activity to explore the gas laws
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord Boyle's Law, Charles' Law, Dalton's Law of Partial Pressure, Gay-Lussac's Law, gas laws
Simuleringer Gasegenskaber


Forfattere Ann Baxley
Kontakt email ann.baxley@cobbk12.org
Skole / organisation Walton High School
Dato for tilmelding 30-01-14
Dato for opdatering 30-01-14