Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā
Beskrivelse Darbs paredzēts 9. klasei, mācoties par elektriskajām ķēdēm. Tas paredzēts skolēnu patstāvīgam darbam, secīgi izpildot darba uzdevumus. Mērķis: pilnveidot prasmi saslēgt elektrisko ķēdi pēc uzzīmētas shēmas un izskaidrot elektriskās strāvas plūšanas nosacījumus, veicot virtuālu laboratorijas darbu. Skolēnam sasniedzamie rezultāti: saslēdz virtuālu elektrisko ķēdi pēc dotās shēmas, analizē strāvas plūšanas nosacījumus, aprēķina spuldzes pretestību pēc Oma likuma ķēdes posmam.
Varighed 30 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Lettisk
Nøgleord Oma likums, strāvas plūšanas nosacījumi
Simuleringer Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm), Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium


Forfattere Ieva Leja
Kontakt email atoparseks@gmail.com
Skole / organisation LU
Dato for tilmelding 29-05-13
Dato for opdatering 29-05-13