Tilgængelige simuleringer

Det alternative indgangs-ikon angiver, udover mus og berøring, at simuleringen er tilgængelig på tastaturet. Eleverne kan bruge et tastatur til at navigere og interagere med simuleringen. Simuleringer med det alternative indgangs-ikon kan indeholde enkle beskrivelser.

Ikonet for simpel beskrivelse angiver, at en simulering indeholder statiske beskrivelser, der ikke ændres. Enkle beskrivelser giver nyttige orienterings oplysninger, såsom en scene oversigt, overskrifter for regioner og grupper og etiketter til interaktive SIM-objekter. Enkle beskrivelser kan findes ved hjælp af skærmlæsersoftware.

Ikonet dynamisk beskrivelse angiver, at en simulering og dens interaktioner beskrives fuldt ud og ændres dynamisk, når brugeren interagerer. En simulering med dynamisk beskrivelse vil tilføje dynamiske tilstandsoplysninger og interaktive beskeder i realtid til det sæt af simple statiske beskrivelser, der allerede er designet. Sammen skaber statiske- og dynamiske beskrivelser en rigt beskrevet interaktiv oplevelse, når du bruger skærmlæsersoftware.

Sonificerings ikonet indikerer, at en kombination af lyde kan føjes til simuleringen, for at forbedre læringsoplevelsen. Lyde kan knyttes til de ændrede parametre, for at repræsentere de videnskabelige ændringer der sker. Lyde kan minde mere som virkelige lyde eller lydeffekter (f.eks. lyd fra at gnide en fod på et tæppe). Uafhængigt eller sammen, er disse lyde designet til at skabe en mere fordybende og meningsfuld oplevelse.

Prototype ikonet angiver, at simuleringens angivne tilgængelighedsfunktioner er i deres designfase. Alle er velkomne til at prøve simuleringerne og give nyttig feedback, idet vi skal huske på, at prototyper er under opbygning, og endnu ikke endelige og fuldt testet.

Balloner og statisk elektricitet

 • Features: Alternative input, Dynamisk beskrivelse
 • Publiseret version: Balloner og statisk elektricitet
 • Fang en ballon for at opdage forskellige sider af statisk elektricitet, så som ladningsoverførsel, tiltrækning, frastødning og induceret ladning.

John TraVoltage

 • Features: Alternative input, Dynamisk beskrivelse, Sonifikation
 • Publiseret version: John TraVoltage
 • Leg med Johns fod og arm for at opdage, hvornår han får et stød!

Modstand i en tråd

 • Features: Alternative input, Simpel beskrivelse
 • Publiseret version: Modstand i en tråd
 • Observér ændringer i ligning og ledning, når du leger med modstands-, længde- og tykkelses-skydere.

Coulombs lov

 • Features: Alternative input
 • Publiseret version: Coulombs lov
 • Observer ændringer i den elektrostatiske kraft, når du ændre på distance mellem ladninger og mængde i både makro- og atomisk skala.

Friktion

 • Features: Alternative input
 • Publiseret version: Friktion
 • Vælg Chemistry for at spille og udforske begreber relateret til friktion. Bemærk, at når du bruger VoiceOver-skærmlæseren sammmen med denne simulering, er det nemt at aktivere VoiceOver's Quick navigerings-tilstand, mens du flytter kemibogen. For den bedste oplevelse anbefaler vi dog, at du holder Quick Nav slukket.

Molekyler og lys

 • Features: Alternative input
 • Publiseret version: Molekyler og lys
 • Juster lyskildens skydeknap og begynd dine observationer af, hvordan forskellige molekyler reagerer på forskellige lyskilder. Bemærk, at de interaktive elementer i denne simulering, har en enkel beskrivelse der kan nås ved hjælp af en skærmlæser.

Ohms lov

 • Features: Alternative input, Dynamisk beskrivelse, Sonifikation
 • Publiseret version: Ohms lov
 • Leg med spænding og modstandsglidere og observer ændringer i ligning og kredsløb.

Rutherford-spredning

 • Features: Alternative input, Simpel beskrivelse
 • Prototype-version: RS 1.1.0-dev.4
 • Udsend alfa-partikler for at lave observationer med Rutherfords eksperiment. Bemærk at denne simulering endnu ikke har en tastatur-genvejsdialog.

Plinko-sandsynlighed

 • Features: Alternative input, Simpel beskrivelse
 • Prototype-version: PP 1.2.0-dev.3
 • Drop bolde for at begynde observationer. Bemærk, at denne simulering endnu ikke har en tastaturgenvejes-dialog, og enkle beskrivelser er på vej.

Reaktanter, produkter og rester

 • Features: Alternative input, Simpel beskrivelse
 • Prototype-version: RPAL 1.2.0-dev.3
 • Byg sandwich og undersøg derefter molekyler for at opdage reaktanteter, produkter og rester. Bemærk at denne simulering endnu ikke har en tastatur-genvejsdialog og at simple beskrivelser er på vej.

Molekyler og lys

 • Features: Alternative input, Dynamisk beskrivelse, Sonifikation
 • Prototype-version: MAL 1.5.0-dev.5
 • Sonifiserede prototyper: MAL 1.0.0-dev.62
 • Juster lyskildens skydeknap og begynd dine observationer af, hvordan forskellige molekyler reagerer på forskellige lyskilder. Bemærk, at den sonificerede prototype ikke har de nyeste beskrivelser eller tastaturfokus fremhævning.

Molaritet

 • Features: Alternative input, Simpel beskrivelse
 • Prototype-version: Molarity 1.4.0-a11yComboBox.4
 • Bemærk, at vi lige er begyndt med denne prototype. Den har en tilgængelig kombinationsboks til opløsninger.

Kondensator-laboratorium: Basis

 • Features: Alternative input, Simpel beskrivelse
 • Prototype-version: CLB 1.0.0-dev.14
 • En tidlig udforskning (2015) i at lave en tilgængeligt simulering, har fundet sted for Kondensator-laboratorium Basis. Simuleringen er navigerbar med tastatur med nogle lydbeskrivelser, når du bruger "Form"-tilstand med en skærmlæser. Vi arbejder på indholdet og interaktionerne, så simuleringen kan fungere sammen med en skærmlæser i enhver tilstand. Denne prototype er blevet testet med NVDA og Firefox.

Kræfter og bevægelse: Basis

 • Features: Alternative input, Simpel beskrivelse
 • Prototype-version: FAMB 2.0.0-accessible-instance.2
 • En tidlig udforskning (2015) i, hvordan man gør en simulering tilgængelig, har fundet sted for Kræfter og Bevægelse Basis. Den har tastaturnavigering og lydbeskrivelser til 'Net Force'-skærmen, når skærmlæseren er i "Form"-tilstand. Vi arbejder på at opdatere indholdet, så det kan læses af skærmlæseren i enhver tilstand. Noter til hovedinteraktionen: Tryk på "Enter" eller "Mellemrumstast", for at få adgang til en gruppe pullere. Når du er i gruppen, skal du bruge "Piletaster'" for at vælge, hvilken puller du ønsker at vælge. Tryk på "Enter" eller "Mellemrumstast" for at vælge puller og flyt til knot-valg. Brug "piletasterne" til at vælge mellem forskellige knuder. Tryk på '"Escape" for at forlade en gruppe pullere eller knot, "Tab" for at forlade gruppen og gå til næste element. Denne prototype er blevet testet med NVDA og Firefox.

Eleverne kan allerede bruge flere inputmetoder til at interagere med simuleringen, for eksempel ved hjælp af en mus, pegefelt eller berøring. Tilføjelsen af tastatur-navigation udvider mulighederne for inputmetoder, tillader input via tastetryk på tastaturet, og også gennem hjælpemidler såsom afbrydere, joysticks, alternative tastaturer, elektroniske pegeredskaber, SIP-og-puff systemer og meget mere.

Vores design-strategi for tastaturnavigation og tastaturadgang er at:

 • Brug en fed visuel highlight (fælles for alle simuleringer), der angiver hvor en elev er i sin udforskning
 • Følg kendte tilgængelige designmønstre (Se ARIA authoring Practices) for at sikre, at interaktioner er så velkendte som muligt for studerende, der bruger alternative input
 • give på stedet vejledning til væsentlige interaktioner i form af en kort tastaturgenvejes-dialog

Vi designer beskrivelser, der læses højt af skærmlæsersoftware. Disse beskrivelser giver en ekstra output tilgang til simuleringerne. Enkle og dynamiske beskrivelser giver tilsammen eleverne adgang til et ikke-visuelt lag, der giver en robust tekst baseret tilstand af skærmlayout, navigation, interaktioner og dynamiske tilstandsoplysninger, når simuleringen ændres, og dynamisk feedback på, hvad det er (dvs. alarmer) under interaktion. Simuleringer med beskrivelser, vil også allerede være gjort tastatur tilgængelige.

Fremtidig forskning vil fokusere på at gøre beskrivelserne tilgængelige for flere studerende. På nuværende tidspunkt er beskrivelserne tilgængelige ved hjælp af skærmlæsersoftware i følgende skærmlæser-browser kombinationer:

 • NVDA og Firefox på Windows
 • JAWS og Chrome på Windows
 • VoiceOver og Safari på Mac OS

Ved hjælp af skærmlæsersoftware kan eleverne navigere og læse simuleringen til enhver tid ved hjælp af piletasterne (dvs. skærmlæser markørtaster). Eleverne kan skimme og scanne ved hjælp af deres skærmlæser kommandoer (f.eks. navigere efter områder, overskrifter og interaktive elementer).

Derudover kan eleverne, uanset hvilken skærmlæsersoftware der bruges, bruge tabulatortasten og shift + tabulatortasten, til at navigere frem og tilbage gennem mulige simulerings-interaktioner.

To-faset tilgang til beskrivelses-design

Udformningen af de dynamiske beskrivelser, der giver den fuldt beskrevne version af simuleringen er kompleks og tager den længste tid at designe og teste. I bestræbelserne på at skabe bredere adgang før, har vi to faser for beskrivelse design:

 1. I fase 1 designer vi simuleringens enkle beskrivelser, som giver orientering om simuleringens layout og navne på de interaktive elementer.
 2. I fase 2 designer vi simuleringens dynamiske beskrivelser, som omfatter alle dynamiske tilstandsoplysninger og de dynamiske interaktive alarmer, der beskriver hvad der sker.

I vores forskning refererer vi til simple beskrivelser som statiske beskrivelser, dvs beskrivelser, der i det væsentlige ikke ændrer sig. Dynamiske beskrivelser og interaktive advarsler er de beskrivelser, der er designet i fase 2 og skaber en fuldt ud beskrevet interaktiv oplevelse. For en diskussion af vores forskning om beskrivelse, kan du se vores dokument om beskrivelse strategier (< a href = "http://scholarworks.csun.edu/handle/10211.3/190214" > Smith, Lewis & Moore, 2017 ). Baseret på hvad vi har lært i design Research, gør vi alt for at frigive tastatur navigerbare simuleringer med deres enkle statiske beskrivelser, for at give minimal ikke-visuel adgang. Den fuldt beskrevne dynamiske oplevelse, kræver en længere forsknings-, design-og udviklingscyklus.

Sonificering er brugen af ikke-talelyde (såsom musikalske toner) til at formidle information. For studerende der får adgang til beskrivelserne i simuleringerne, vil brugen af sonificering supplere de tekstbaserede beskrivelser og give en vej til at formidle information, som er kontinuerlig i sin form - hvilket kan være svært at formidle med ord. For studerende der visuelt udforsker simuleringen, giver sonificering en ny måde til at formidle komplekse relationer. Simuleringerne med sonificering testes ved hjælp af browsere, der understøtter weblyd. Disse omfatter:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari