Tilgængelige simuleringer

We have several simulations published with inclusive features that can meet the diverse needs of learners within diverse environments. Find all published simulations with inclusive features, and read on to learn about our inclusive features and the simulations we are working on.

En simulering med alternativ indgang, tilføjer tastaturtilgængelighed til de traditionelle simulerings-indgange med mus og berøring. Studerende kan navigere og fuldt ud engagere sig i simulerings-interaktion ved hjælp af et tastatur. Simuleringer med det alternative input kan indeholde beskrivelser, der identificerer interaktive objekter og værdier. Disse enkle beskrivelser, hvis de er tilgængelige, er tilgængelige med skærmlæser-software.

En simulering med lyd og sonifikation, som har fået tilføjet lyde, for at skabe en bedre og mere meningsfuld oplevelse for alle studerende med synsnedsættelse. Sonifikationer er lyde forbundet til en ændring af værdierne, som er det videnskablige indhold i simuleringen. Således skaber sonifiserede simuleringer adgang til videnskab på en non-visuel måde. Lyd-effekter er også brugt i simuleringernes lyddesign for at hjælpe studerende med at skabe forbindelse til ting som sker i det virkelige liv (f.eks. at skrabe fødderne langs et gulvtæppe). Uafhængigt eller sammen, øger disse lyde lærings-oplevelsen for alle studerende. Lyde kan slukkes ved hjælp af den fælles lydknap på sim-menulinjen.

En simulering med interaktiv beskrivelse, som giver en fuldt beskrevet interaktiv oplevelse, der er tilgængelig via tastatur, dynamisk opdateret og automatisk reagerer på ændringer som en bruger laver når der er adgang til simuleringen. Ved hjælp af skærmlæser-software, giver den interaktive beskrivelse en solid engagernede oplevelse for studerende, der er blinde eller har en alvorlig syns-nedsættelse.

A mobile accessible sim provides a fully described interactive experience that is accessible with VoiceOver and its special screen reader touch gestures. Using VoiceOver and touch gestures students can engage in a dynamic described experience along side peers using the visual sim. Mobile accessibility provides an engaging described interactive experience for students who are blind or have a severe vision impairment. Students must have access to and know how to use a touch device with the latest iOS, such as an iPad or iPhone.

Pan and zoom enables everyone to zoom in for a closer look. Users can use pinch to zoom and drag gestures to zoom in and pan around on touch devices. With the keyboard, users can zoom in using typical keyboard shortcuts (Mac: Command +/-, Windows: Ctrl +/-) or pan to an area for close examination using arrow keys. The sim auto pans to keep the focused item in view when using a keyboard.

Stemmestyring er en mulighed der kan tilpasses, og som bruger web-tale til stemme-simuleringsoplysninger, når en bruger navigerer og interagerer. Stemmestyring giver også on-demand adgang til en simuleringsoversigt, aktuelle detaljer og tip til produktiv interaktion. Selvom Stemmestyring deler funktioner med traditionelle skærmlæsere, fungerer det ganske anderledes - det optager kun informationer gennem direkte interaktion. Stemmestyring kan bruges af forskellige brugere, herunder brugere, der er blinde eller har et alvorligt synshandicap, i forskellige samarbejder og på forskellige platforme i browsere, der understøtter web-tale. Stemmestyring er aktiveret i menuen Indstillinger under fanen Auditiv.

Balloons and Static Electricity alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification pan and zoom

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Lyd og lydeffekter, Mobile Accessibility Panorer og zoom
 • Interactive Description on Mobile Devices is almost ready in this published version: 1.5.0 (same as published version)
 • Grab a balloon to explore concepts of static electricity such as charge transfer, attraction, repulsion, and induced charge. In addition to the completed inclusive features, this sim's mobile accessibility on iOS with VoiceOver is very good - just a couple of issues around the mobile grab and drag interaction to address. On an iPad or iPhone, grab a balloon with a double tap and hold and then drag your finger. Of course, you can also use a keyboard just like always.

Faraday's Law alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification pan and zoom

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Lyd og lydeffekter, Mobile Accessibility Panorer og zoom
 • Interactive description including mobile accessibility is under development in this version: 1.5.0-dev.5
 • Grab the bar magnet to explore and investigate Faraday's law and how a changing magnetic flux can produce a flow of electricity! In this prototype we are working on the interactive description design.

Friction alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification pan and zoom voicing

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Lyd og lydeffekter, Mobile Accessibility Panorer og zoom Voicing
 • Interactive Description on Mobile Devices, Voicing, and Pan and Zoom are nearly finished in this version:: 1.6.0-dev.23
 • Grab the Chemistry book to play and explore concepts related to friction. In addition to the features in the published version, this prototype version of Friction includes good, but not yet perfect mobile accessibility on iOS with VoiceOver, our new pan and zoom feature, and a customizable voicing feature that uses web speech to speak information aloud (i.e., no screen reader necessary for speech output). To enable "Voicing", open "Preferences" and go to the "Audio" tab, and after enabling "Voicing" choose what details you want spoken aloud as you interact and customize the voice.

Gravity Force Lab alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Lyd og lydeffekter, Mobile Accessibility
 • Interactive Description on Mobile Devices is almost ready in this version: 2.3.0-dev.4
 • Visualize the gravitational force that two mass spheres exert on each other. Move spheres in meters, change mass in kilograms, and observe changes to the gravitational forces that m1 and m2 exert on each other.

Molarity alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Lyd og lydeffekter, Mobile Accessibility
 • Interactive Description on Mobile Devices is almost ready in this version: 1.6.0-dev.5
 • What determines the concentration of a solution? Learn about the relationships between moles, liters, and molarity by adjusting the amount of solute and solution volume. Change solutes to compare different chemical compounds in water.

Molecules and Light alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification pan and zoom

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Lyd og lydeffekter, Mobile Accessibility Panorer og zoom
 • Interactive Description on Mobile Devices is almost ready in this version: 1.6.0-dev.6
 • Turn light source on to explore. Observe what happens in the observation window as you set up different combinations of light source and molecule. Note this simulation is the first to support our browser zooming feature, so zoom in for a closer look, if you need to.

Ohm's Law alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Lyd og lydeffekter, Mobile Accessibility
 • Interactive Description on Mobile Devices is almost ready in this version: 1.5.0-dev.5
 • Play with voltage and resistance sliders and observe changes to the equation and circuit.

Ratio and Proportion alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification pan and zoom voicing

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Lyd og lydeffekter, Mobile Accessibility Panorer og zoom Voicing
 • Voicing is under development in this version: 1.2.0-dev.9
 • Play with the left and right hands in different ways, and explore ratio and proportion. In addition to the published features, this prototype of Ratio and Proportion has a customizable voicing feature. To enable "Voicing", open "Preferences", go to the "Audio" tab, and after enabling "Voicing" choose what details you want spoken aloud as you interact. You can also customize the voice.

Elever kan allerede nu bruge flere inputmetoder for at interagere med simuleringer, for eksempel ved at bruge en mus, pegeplade eller berøring. Tilføjelsen af ​​tastaturnavigation udvider mulighederne for inputmetoder, hvilket tillader input gennem tastetryk på tastaturet og også gennem hjælpeenheder såsom kontakter, joysticks, alternative tastaturer, elektroniske pegeredskaber, sip-and-puff-systemer og mere.

Vores designstrategi for alternativ input og tastatur-adgang er at:

 • Viser hvor en elev er i sin udforskning med et fedt visuelt fokushøjdepunkt (fælles for alle simuleringer)
 • Følg kendte tilgængelige designmønstre (se ARIA Authoring Practices) for at sikre, at interaktioner er så velkendte som muligt for elever der bruger alternative inputmetoder
 • Giv simulerings-båren vejledning for væsentlige interaktioner i form af en kort dialog med tastaturgenveje
 • Giver simulerings-bårne interaktionstips i form af hjælpetekst til tilpassede interaktioner

Sonifikation er brugen af ​​ikke-talelyde (såsom musikalske toner) til at formidle information. For elever, der har adgang til de interaktive beskrivelser i simuleringerne, supplerer brugen af ​​sonificering beskrivelserne og giver en vej til at formidle information, der er kontinuerlig af natur – ofte svær at formidle med ord. For elever der visuelt udforsker simuleringen, giver lyd og sonificering en ekstra måde at formidle komplekse relationer på.

Systemkrav

Ikke alle browsere understøtter weblyd. Brug en af ​​følgende browsere for at høre lyde i sonificerede simuleringer:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Vi designer interaktive beskrivelser, der læses højt af skærmlæsersoftware. Disse beskrivelser giver en outputmodalitet, der er tilgængelig for elever, der er blinde eller har nedsat syn, som bruger skærmlæsersoftware. Interaktive beskrivelser opdaterer og reagerer dynamisk på en elevs interaktioner. Dette giver eleverne adgang til en robust ikke-visuel oplevelse, der også giver dem mulighed for at navigere og interagere med simmerens interaktive objekter. Elever kan til enhver tid få adgang til en komplet beskrivelse af simmerens aktuelle tilstand under deres udforskning. Når de interagerer med objekter, reagerer simmeren automatisk og giver beskrivelser af de relevante ændringer, der sker med objekterne og den omgivende kontekst af simmeren.

Ved at bruge skærmlæsersoftware og et tastatur på en bærbar pc, kan eleverne navigere og læse gennem simuleringens tilstandsbeskrivelser ved hjælp af piletasterne (dvs. skærmlæserens markørtaster). Elever kan skimme og scanne tilstandsbeskrivelserne ved hjælp af deres skærmlæserkommandoer (f.eks. navigere efter områder, efter overskrifter eller efter interaktive elementer).

Med fortsat forskning og udvikling af inputmetoder er nogle simuleringers interaktive beskrivelser nu også tilgængelige på iOS-enheder. Ved at bruge en iPad eller iPhone, den indbyggede skærmlæser, VoiceOver og Safari kan eleverne udforske og deltage i en robust interaktiv ikke-visuel oplevelse.

***inclusiveDesign.simulations.moreAboutDescriptions.h4***

På nuværende tidspunkt er den interaktive beskrevne oplevelse tilgængelig ved hjælp af skærmlæsersoftware og den nødvendige inputmetode (tastatur eller gestus) i følgende skærmlæser-browserkombinationer:

 • NVDA og Firefox på Windows
 • JAWS og Chrome på Windows
 • VoiceOver og Safari på Mac OS
 • VoiceOver og Safari på iOS (iPad eller iPhone)

Voicing er en funktion der kan tilpasses, og som bruger Web Speech til at give simulerings-information. Med simuleringen åben, aktiveres Voicing i menuen Præferencer, under fanen Lyd for at understøtte samarbejdet med og mellem forskellige elever eller for at imødekomme behovene i forskellige undervisningsscenarier. Det er tilgængelig på de fleste platforme i browsere, der understøtter webtale.

Fordi det kan tilpasses, har lærere og elever meget kontrol over, hvad der siges, når de interagerer, og kan finde det nyttigt under klasseundervisning eller under gruppesamarbejde. Mængden af ​​talt indhold kan variere fra slet ingenting under interaktion, når Sim-stemmefunktionen er slået fra i stemmeværktøjslinjen, til at høre en række andre detaljer. Når først stemme er aktiveret, er standardindstillingen begrænset til navne på interaktive objekter eller kontroller og tekst på skærmen. Lærere og elever kan vælge at tilføje objektdetaljer og ændringer om, hvad de interagerer med, omgivende kontekstændringer som følge af interaktion og endda nyttige tip ved at markere afkrydsningsfelterne under Sim-stemmeindstillinger.

Ud over at tilpasse mængden af ​​information, der bliver sagt, kan lærere og elever tilpasse stemmen ved at justere talehastighed, tonehøjde eller endda vælge en bestemt stemme fra en liste over stemmer, der er tilgængelige i deres system.

Stemmefunktionen inkluderer en værktøjslinje, der vises langs venstre side af simuleringen, når stemmefunktionen er aktiveret. Værktøjslinjen giver on-demand adgang til en oversigt, detaljer om den aktuelle tilstand af simuleringen og et tip om, hvordan en elev måske ønsker at fortsætte. Disse oplysninger er altid tilgængelige, uanset om Sim-voicing er slået til eller fra. Værktøjslinjen er sammenklappelig, og om nødvendigt kan den skjules helt fra menuen præferencer.

Mens stemmefunktionen deler nogle funktioner med traditionelle skærmlæsere, fungerer den helt anderledes - den udtaler kun information gennem direkte interaktion. Der er ingen markøradgang til dele af information. Det betyder, at den valgte mængde detaljer kun bliver talt højt, når en elev klikker på (eller rører ved) eller flytter deres tastaturfokus til et objekt eller et stykke tekst, der er gjort stemmevenligt. I modsætning til traditionel skærmlæsersoftware læser Voicing kun information om simuleringen op. Den læser ikke strukturelle eller funktionelle oplysninger, der er fælles for skærmlæseroplevelsen. En elev, der får adgang til simuleringen gennem en skærmlæser, ønsker måske at sætte sin skærmlæsersoftware på pause/deaktivere, hvis de ønsker at bruge stemmefunktionen.