Tilgængelige simuleringer

En simulering med alternative input tilføjer tastatur-tilgængelighed til de traditionelle simulerings-input fra mus og berøring. Studerende kan navigere og engagere sig i simuleringer med adgang ved hjælp af et tastatur. Simuleringer med det alternative input kan indeholde beskrivelser, der tydeliggør interaktive objekter og værdier. Disse enkle beskrivelser er, hvis det er muligt, tilgængelige med skærmlæser-software.

En simulering med lyd og sonifikation, som har fået tilføjet lyde, for at skabe en bedre og mere meningsfuld oplevelse for alle studerende med synsnedsættelse. Sonifikationer er lyde forbundet til en ændring af værdierne, som er det videnskablige indhold i simuleringen. Således skaber sonifiserede simuleringer adgang til videnskab på en non-visuel måde. Lyd-effekter er også brugt i simuleringernes lyddesign for at hjælpe studerende med at skabe forbindelse til ting som sker i det virkelige liv (f.eks. at skrabe fødderne langs et gulvtæppe). Uafhængigt eller sammen, øger disse lyde lærings-oplevelsen for alle studerende. Lyde kan slukkes ved hjælp af den fælles lydknap på sim-menulinjen.

En simulering med interaktiv beskrivelse, som giver en fuldt beskrevet interaktiv oplevelse, der er tilgængelig via tastatur, dynamisk opdateret og automatisk reagerer på ændringer som en bruger laver når der er adgang til simuleringen. Ved hjælp af skærmlæser-software, giver den interaktive beskrivelse en solid engagernede oplevelse for studerende, der er blinde eller har en alvorlig syns-nedsættelse.

A mobile accessible sim provides a fully described interactive experience that is accessible with VoiceOver and its special screen reader touch gestures. Using VoiceOver and touch gestures students can engage in a dynamic described experience along side peers using the visual sim. Mobile accessibility provides an engaging described interactive experience for students who are blind or have a severe vision impairment. Students must have access to and know how to use a touch device with the latest iOS, such as an iPad or iPhone.

Prototype ikonet angiver, at simuleringens angivne tilgængelighedsfunktioner er i deres designfase. Alle er velkomne til at prøve simuleringerne og give nyttig feedback, idet vi skal huske på, at prototyper er under opbygning, og endnu ikke endelige og fuldt testet.

Balloner og statisk elektricitet

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, , ,
 • Publiseret version: Balloner og statisk elektricitet
 • Fang en ballon for at opdage forskellige sider af statisk elektricitet, så som ladningsoverførsel, tiltrækning, frastødning og induceret ladning.

Coulombs lov

 • Features: Alternative input, , , ,
 • Publiseret version: Coulombs lov
 • Observer ændringer i den elektrostatiske kraft, når du ændre på distance mellem ladningsmængde i både makro- og atomisk skala.

Friktion

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Lyd og sonifikation, ,
 • Publiseret version: Friktion
 • Vælg Chemistry for at spille og udforske begreber relateret til friktion. Bemærk, at når du bruger VoiceOver-skærmlæseren sammen med denne simulering, er det nemt at aktivere VoiceOver's Quick navigerings-tilstand, mens du flytter kemibogen. For den bedste oplevelse anbefaler vi dog, at du holder Quick Nav slukket.

Tiltræknings-laboratorium

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Mobile Accessibility Lyd og sonifikation, ,
 • Publiseret version: Tiltræknings-laboratorium
 • Visualize the gravitational force that two mass spheres exert on each other. Move spheres in meters, change mass in kilograms, and observe changes to the gravitational forces that m1 and m2 exert on each other.

Tiltrækningslaboratorium: Basis

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Mobile Accessibility Lyd og sonifikation, ,
 • Publiseret version: Tiltrækningslaboratorium: Basis
 • Visualiser tyngdekraften, som to objekter udøver på hinanden. Opdag de faktorer, der påvirker gravitations-tiltrækning, og bestem hvordan en justering af disse faktorer vil ændre tyngdekraften.

John TraVoltage

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Lyd og sonifikation, ,
 • Publiseret version: John TraVoltage
 • Leg med Johns fod og arm for at opdage, hvornår han får et stød!

Molaritet

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Mobile Accessibility Lyd og sonifikation, ,
 • Publiseret version: Molaritet
 • Hvad er koncentration? Opdag sammenhængen mellem mol, liter og molaritet ved at justere den opløste mængde, opløst rumfang, og forskellige stoffer for at sammenligne forskellige kemiske sammensætninger i vand.

Molekyler og lys

 • Features: Alternative input, , , ,
 • Publiseret version: Molekyler og lys
 • Juster lyskildens skydeknap og begynd dine observationer af, hvordan forskellige molekyler reagerer på forskellige lyskilder. Bemærk, at de interaktive elementer i denne simulering, har en enkel beskrivelse der kan nås ved hjælp af en skærmlæser.

Ohms lov

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Mobile Accessibility Lyd og sonifikation, ,
 • Publiseret version: Ohms lov
 • Leg med spændings- og modstands-skydeknapper for at observere ændringer i ligning og kredsløb.

Modstand i en tråd

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Lyd og sonifikation, ,
 • Publiseret version: Modstand i en tråd
 • Observér ændringer i ligning og ledning, når du leger med modstands-, længde- og tykkelses-skydere.

Capacitor Lab: Basics

 • Features: Alternative input, , ,
 • Prototype Version: CLB 1.0.0-dev.14
 • An early exploration (2015) into how to make a sim accessible has taken place for Capacitor Lab Basics. The sim is keyboard navigable with some auditory descriptions when using 'Forms' mode with a screen reader. We are working on updating the content and the interactions, so that the simulation can be accessed by a screen reader in any mode. This prototype has been tested with NVDA and Firefox.

Forces and Motion: Basics

 • Features: Alternative input, , ,
 • Prototype Version: FAMB 2.0.0-accessible-instance.2
 • An early exploration (2015) into how to make a sim accessible has taken place for Forces and Motion Basics. It has working keyboard navigation and auditory descriptions for the 'Net Force' screen when the screen reader is in 'Forms' mode. We are working on updating the content so that it can be read by the screen reader in any mode. Notes for the main interaction: Press 'Enter' or 'Spacebar' to enter a group of pullers. Once in the group, use 'Arrow' keys to choose which puller you wish to select. Press 'Enter' or 'Spacebar' to select puller and move to knot selection. Use 'Arrow' keys to choose between different knots. Press 'Escape' to leave a group of pullers or knots, 'Tab' to leave group and go to next element. This prototype has been tested with NVDA and Firefox.

Molecules and Light

 • Features: Alternative input, Interaktiv beskrivelse, Lyd og sonifikation, Mobile Accessibility
 • Prototype Version: MAL 1.5.0-dev.50
 • Turn light source on to explore. Observe what happens in the observation window as you set up different combinations of light source and molecule. Note this prototype supports browser zooming options, so zoom in for a closer look, if you need to.

Plinko Probability

 • Features: Alternative input, , ,
 • Prototype Version: PP 1.2.0-dev.3
 • Drop balls to begin observations. Note this sim does not yet have a Keyboard Shortcuts dialog, and simple descriptions are in progress.

Reactants, Products and Leftovers

 • Features: Alternative input, , ,
 • Prototype Version: RPAL 1.2.0-dev.3
 • Build sandwiches, then investigate molecules to explore reactants products and leftovers. Note this sim does not yet have a Keyboard Shortcuts dialog, and simple descriptions are in progress.

Rutherford Scattering

 • Features: Alternative input, , ,
 • Prototype Version: RS 1.1.0-dev.4
 • Stream alpha particles to begin observations in Rutherford’s experiment. Note this sim does not yet have a Keyboard Shortcuts dialog.

Eleverne kan allerede bruge flere inputmetoder til at interagere med simuleringen, for eksempel ved hjælp af en mus, pegefelt eller berøring. Tilføjelsen af tastatur-navigation udvider mulighederne for inputmetoder, tillader input via tastetryk på tastaturet, og også gennem hjælpemidler såsom afbrydere, joysticks, alternative tastaturer, elektroniske pegeredskaber, SIP-og-puff systemer og meget mere.

Vores design-strategi for tastaturnavigation og tastaturadgang er at:

 • Brug en fed visuel highlight (fælles for alle simuleringer), der angiver hvor en elev er i sin udforskning
 • Følg kendte tilgængelige designmønstre (Se ARIA authoring Practices) for at sikre, at interaktioner er så velkendte som muligt for studerende, der bruger alternative input
 • give på stedet vejledning til væsentlige interaktioner i form af en kort tastaturgenvejes-dialog

Vi designer beskrivelser, der læses højt af skærmlæsersoftware. Disse beskrivelser giver en ekstra output tilgang til simuleringerne. Enkle og dynamiske beskrivelser giver tilsammen eleverne adgang til et ikke-visuelt lag, der giver en robust tekst baseret tilstand af skærmlayout, navigation, interaktioner og dynamiske tilstandsoplysninger, når simuleringen ændres, og dynamisk feedback på, hvad det er (dvs. alarmer) under interaktion. Simuleringer med beskrivelser, vil også allerede være gjort tastatur tilgængelige.

Fremtidig forskning vil fokusere på at gøre beskrivelserne tilgængelige for flere studerende. På nuværende tidspunkt er beskrivelserne tilgængelige ved hjælp af skærmlæsersoftware i følgende skærmlæser-browser kombinationer:

 • NVDA og Firefox på Windows
 • JAWS og Chrome på Windows
 • VoiceOver og Safari på Mac OS

Ved hjælp af skærmlæsersoftware kan eleverne navigere og læse simuleringen til enhver tid ved hjælp af piletasterne (dvs. skærmlæser markørtaster). Eleverne kan skimme og scanne ved hjælp af deres skærmlæser kommandoer (f.eks. navigere efter områder, overskrifter og interaktive elementer).

Derudover kan eleverne, uanset hvilken skærmlæsersoftware der bruges, bruge tabulatortasten og shift + tabulatortasten, til at navigere frem og tilbage gennem mulige simulerings-interaktioner.

To-faset tilgang til beskrivelses-design

Udformningen af de dynamiske beskrivelser, der giver den fuldt beskrevne version af simuleringen er kompleks og tager den længste tid at designe og teste. I bestræbelserne på at skabe bredere adgang før, har vi to faser for beskrivelse design:

 1. I fase 1 designer vi simuleringens enkle beskrivelser, som giver orientering om simuleringens layout og navne på de interaktive elementer.
 2. I fase 2 designer vi simuleringens dynamiske beskrivelser, som omfatter alle dynamiske tilstandsoplysninger og de dynamiske interaktive alarmer, der beskriver hvad der sker.

I vores forskning refererer vi til simple beskrivelser som statiske beskrivelser, dvs beskrivelser, der i det væsentlige ikke ændrer sig. Dynamiske beskrivelser og interaktive advarsler er de beskrivelser, der er designet i fase 2 og skaber en fuldt ud beskrevet interaktiv oplevelse. For en diskussion af vores forskning om beskrivelse, kan du se vores dokument om beskrivelse strategier (< a href = "http://scholarworks.csun.edu/handle/10211.3/190214" > Smith, Lewis & Moore, 2017 ). Baseret på hvad vi har lært i design Research, gør vi alt for at frigive tastatur navigerbare simuleringer med deres enkle statiske beskrivelser, for at give minimal ikke-visuel adgang. Den fuldt beskrevne dynamiske oplevelse, kræver en længere forsknings-, design-og udviklingscyklus.

Sonificering er brugen af ikke-talelyde (såsom musikalske toner) til at formidle information. For studerende der får adgang til beskrivelserne i simuleringerne, vil brugen af sonificering supplere de tekstbaserede beskrivelser og give en vej til at formidle information, som er kontinuerlig i sin form - hvilket kan være svært at formidle med ord. For studerende der visuelt udforsker simuleringen, giver sonificering en ny måde til at formidle komplekse relationer. Simuleringerne med sonificering testes ved hjælp af browsere, der understøtter weblyd. Disse omfatter:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari