Retas e seus conceitos


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Retas e seus conceitos
Opis
Subjekt Matematika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Brazilski Portugalski
Ključne riječi Distância entre dois pontos, Equação da reta, inclinação da reta.
Simulacije Prava-nagib-odsječak (HTML5)


Autori: Italândia Ferreira de Azevedo e Francisco Régis Vieira Alves
Škola / Organizacija Italândia Ferreira de Azevedo
Poslato 9/16/18
Obnovljeno 9/16/18