Diffusie


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Diffusie
說明 Zoek het verband tussen diffusiesnelheid en molaire massa voor gassen. De diffusiesnelheid wordt bekomen door het verschil te nemen van het aantal moleculen.
科目 化學, 物理, 生物
程度 高中
類型 作業, 實驗室
時間 30 分鐘
解答
語言 荷蘭語
關鍵字 diffusie van gassen, diffusiesnelheid, molaire massa, wet van Graham
模擬教學 Diffusion_氣體的擴散 (HTML5)


作者 Roland Van Kerschaver
聯繫 Email roland.van.kerschaver@skynet.be
學校 / 機構 Royal Atheneum Bruges
提交日期 2019/11/20
更新日期 2019/11/20