Elektriciteit


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Elektriciteit
說明 De leerlingen leren werkend stroomcircuit te maken wat wel en geen stroomgeleiders zijn hypotheses op te stellen om deze vervolgens te testen in een virtueel laboratorium. De leerlingen maken een conceptmap een hypothese stellen onderzoeksvraag doen onderzoek besluiten maken een quiz.
科目 物理
程度 K-5, 其他
類型 指引活動
時間 60 分鐘
解答
語言 荷蘭語
關鍵字 Go Lab, Go Next, ILS, Inquiry Learning Space, fysica, geleider, virtueel lab, werkblad
模擬教學 Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電 (HTML5), Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab_電路組裝套件:直流電 - 虛擬實驗室 (HTML5)


作者 Roland Van Kerschaver
聯繫 Email roland.van.kerschaver@skynet.be
學校 / 機構 Royal Atheneum Bruges
提交日期 2018/6/22
更新日期 2018/6/22