Spajanje više trošila


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Spajanje više trošila
說明 Nastavni listić za samostalno istraživanje svojstava serijskih spojeva na primjerima sa više trošila
科目 物理
程度 其他
類型 指引活動
時間 60 分鐘
解答
語言 克羅埃西亞語
關鍵字 električni strujni krug, paralelni spoj, serijski spoj
模擬教學 Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電 (HTML5)


作者 Anita Sečan
聯繫 Email anitabranisa@yahoo.com
學校 / 機構 OŠ BELICA
提交日期 2017/11/9
更新日期 2017/11/9