Natural selection and mutation Català


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Natural selection and mutation Català
說明 Activitats per comprovar l'efecte de la selecció natural i les mutacions. (text en català) Exercises about natural selection and mutation (language catalan)
科目 生物
程度 高中
類型 作業, 展示, 指引活動
解答
語言 嘉泰羅尼亞語
關鍵字 català, catalan, mutació, mutation, natural, selecció, selection
模擬教學 Natrual Selection 天擇


作者 Jorge Ripoll
聯繫 Email ripollberjorge@gmail.com
學校 / 機構 Institut
提交日期 2016/2/23
更新日期 2016/3/1