Praktische opdracht breking en terugkaatsing Havo 4


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。主題 Praktische opdracht breking en terugkaatsing Havo 4
說明 Een korte opdracht om verder kennis te maken met de wet van Snel en totale interne reflectie. Beetje geleend van een van de Engelse teksten.
科目 物理
程度 高中
類型 實驗室
時間 30 分鐘
解答
語言 荷蘭語
關鍵字 30 min, intro
模擬教學 光的折射


作者 Kees Lazonder
聯繫 Email lazonder@gmail.com
學校 / 機構 IVKO
提交日期 2015/11/22
更新日期 2015/11/22