Introductie vectorrekening


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Introductie vectorrekening
說明 Leerlingen bekijken aan de hand van de simulatie hoe vectoren kunnen worden opgeteld.
科目 物理
程度 高中
類型 實驗室, 指引活動
時間 30 分鐘
解答
語言 荷蘭語
關鍵字 optellen, vectoren
模擬教學 向量加法


作者 Nathalie van der Weiden
聯繫 Email n.vanderweiden@atscholen.nl
學校 / 機構 Alberdingk Thijm College
提交日期 2015/11/17
更新日期 2015/11/17