Elektriska kretsar


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Elektriska kretsar
說明 Några kopplingsövningar med resistorer och mätinstrument
科目 物理
程度 高中
類型 作業
時間 30 分鐘
解答
語言 瑞典語
關鍵字 amperemeter, resistor, voltmeter
模擬教學 電路組裝套件(直流電)


作者 Ingrid Johansson
學校 / 機構 Komvux Enköping
提交日期 2012/4/14
更新日期 2012/4/14