ΑΠΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CIRCUIT CONSTRUCTION KIT ΤΟΥ PhET COLORADO


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 ΑΠΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CIRCUIT CONSTRUCTION KIT ΤΟΥ PhET COLORADO
說明 Ολοκληρωμένο σενάριο με 8 φύλλα εργασίας και Αναλυτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αναφοράς
科目 物理
程度 中學, 高中
類型 其它, 實驗室
解答
語言 希臘語
關鍵字 αμπερόμετρα, αντίσταση, βολτόμετρα, βραχυκύκλωμα, ηλεκτρικά κυκλώματα, παράλληλη σύνδεση αντιστατών, σειρά σύνδεση αντιστατών, φωτοβολία λαμπτήρα
模擬教學 電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室


作者 Αγησίλαος Πετρόπουλος
學校 / 機構 1 st Gymnasio of Korinthos - Greece
提交日期 2012/2/27
更新日期 2015/8/31