Istraživanje elektromotornog napona


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Istraživanje elektromotornog napona
描述 Uvidjeti razliku napona na izvoru i elektromotornog napona; objasniti razliku pomoću unutarnjeg otpora izvora; prikazati graf napona i jakosti struje; prepoznati elektromotorni napon kao odsječak na osi napona.
科目 物理学
等级 初中, 高中
类型 Remote Learning, 实验室, 指导活动
持续时间 60 分钟
是否包含答案
语言 克罗地亚语
关键词 elektromotorni napon, unutarnji otpor izvora
仿真程序 电路组建实验:直流虚拟实验室 (HTML5)


作者 Petra Čiček Pomper
学校/组织 Tehnička škola Bjelovar
提交日期 23-1-17
更新日期 23-1-19