Qüestionari simulador skate


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Qüestionari simulador skate
描述 Qüestionari sobre el simulador de l'skate, on s'exploren algunes idees sobre energia cinètica, energia potencial, energia mecànica i fregament. Està plantejat pensant en alumnes de 4t d'ESO, a un nivell d'exploració d'idees i consolidació de coneixements bàsics. També és una eina útil per veure si realment han interioritzat el coneixement sobre energia cinètica i potencial gravitatòria.
科目 物理学
等级 高中
类型 多种选择的概念性问题, 家庭作业, 讨论提示
持续时间 60 分钟
是否包含答案
语言 加泰罗尼亚语
关键词 Conservació de l'energia, Energia cinètica, Energia potencial, fregament.
仿真程序 能量滑板竞技场 (HTML5)


作者 Joan Martí
学校/组织 Institut Ramon Berenguer IV
提交日期 22-4-29
更新日期 22-4-29