Diffusie


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Diffusie
描述 Zoek het verband tussen diffusiesnelheid en molaire massa voor gassen. De diffusiesnelheid wordt bekomen door het verschil te nemen van het aantal moleculen.
科目 化学, 物理学, 生物学
等级 高中
类型 实验室, 家庭作业
持续时间 30 分钟
是否包含答案
语言 荷兰语
关键词 diffusie van gassen, diffusiesnelheid, molaire massa, wet van Graham
仿真程序 扩散 (HTML5)


作者 Roland Van Kerschaver
联系邮件 roland.van.kerschaver@skynet.be
学校/组织 Royal Atheneum Bruges
提交日期 19-11-20
更新日期 19-11-20