Undersøgelse til Stoftilstande Basis


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Undersøgelse til Stoftilstande Basis
描述 Dette opgavesæt har følgende læringsmål: Du skal blive I stand til at: 1. Undersøge og beskrive forskelle og ligheder mellem fast- flydende- og gasform på et molekylært niveau. 2. Sammenligne de fire materialer I simuleringen, ved brug af din forståelse for tilstandsformer.
科目 物理学
等级 初中
类型 家庭作业, 指导活动
持续时间 30 分钟
是否包含答案
语言 丹麦语
关键词 fast, flydende, gas, molekyler, tilstandsformer, undersøgelser
仿真程序 物质状态:基础 (HTML5), 物质的基本形态


作者 Marie Moustesgaard
学校/组织 Folkeskolen
提交日期 19-9-3
更新日期 19-9-3