Pådrag og utgangar i einingsoperasjonar


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩标题 Pådrag og utgangar i einingsoperasjonar
描述 Læringsmål for denne aktiviteten: * forstå skilnaden mellom pådra og utgangar i ein einingsoperasjon * forstå korleis kombinasjonar av pådra må brukast for å oppnå ynskte tilstandar i prosessen
科目 化学, 物理学
等级 高中
类型 实验室
持续时间 60 分钟
是否包含答案
语言 新挪威语
关键词 kjemiprosess, pådrag, prosesskontroll, utgang
仿真程序 浓度 (HTML5)


作者 Rune Mathisen
联系邮件 skole@bitjungle.com
学校/组织 Porsgrunn videregående skole
提交日期 17-12-4
更新日期 17-12-4