Vraagstuk rond de wet van Hooke


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Vraagstuk rond de wet van Hooke
描述 Een vraagstuk waarbij de leerlingen deze applet nodig hebben.
科目 物理学
等级 高中
类型 其它, 家庭作业, 指导活动
是否包含答案
语言 荷兰语
关键词 Hooke, Task, law, vraagstuk, wet
仿真程序 重物和弹簧


作者 Dries Boncquet
学校/组织 Vives
提交日期 17-5-29
更新日期 17-5-29