Krachten als oorzaak van versnelling en wetten van Newton


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Krachten als oorzaak van versnelling en wetten van Newton
描述 Practicum of huiswerkopdracht over versnelling en kracht als oorzaak ervan. Vereiste voorkennis: de drie wetten van Newton kennen en basisbegrip ervan
科目 物理学
等级 初中
类型 实验室, 家庭作业
持续时间 30 分钟
是否包含答案
语言 荷兰语
关键词 beweging, kracht, traagheid, wetten van Newton, wrijving
仿真程序 力和运动:基础 (HTML5)


作者 Rolf Schon
学校/组织 Gerrit van der Veen College
提交日期 16-12-10
更新日期 16-12-10