Opdracht over Dichtheid


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Opdracht over Dichtheid
描述 In deze opdracht gaat het erom dat de leerlingen inzien wat voor invloed de factoren massa en volume hebben op de waarde van de dichtheid.
科目 化学
等级 初中
类型 指导活动, 示范, 讨论提示
持续时间 30 分钟
是否包含答案
语言 荷兰语
关键词 Invloed van massa en volume op de dichtheid.
仿真程序 密度


作者 Asma Sihmidi
联系邮件 asma_xxx@hotmail.com
学校/组织 Haemstede Barger College
提交日期 15-11-22
更新日期 15-11-22