Introductie vectorrekening


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Introductie vectorrekening
描述 Leerlingen bekijken aan de hand van de simulatie hoe vectoren kunnen worden opgeteld.
科目 物理学
等级 高中
类型 实验室, 指导活动
持续时间 30 分钟
是否包含答案
语言 荷兰语
关键词 optellen, vectoren
仿真程序 矢量叠加


作者 Nathalie van der Weiden
联系邮件 n.vanderweiden@atscholen.nl
学校/组织 Alberdingk Thijm College
提交日期 15-11-17
更新日期 15-11-17