Opdrachten bij Reactanten, producten en resten


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Opdrachten bij Reactanten, producten en resten
描述 School activity originally submitted by Chris Bines. Translation into Dutch.
科目 化学
等级 高中
类型 实验室
持续时间 60 分钟
是否包含答案
语言 荷兰语
关键词 Reacties, overmaat, vergelijkingen
仿真程序 反应物,生成物及未反应物


作者 Koen van der Sluijs
联系邮件 kfvdsluijs@gmail.com
学校/组织 VU
提交日期 14-11-10
更新日期 14-11-10