Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā
描述 Darbs paredzēts 9. klasei, mācoties par elektriskajām ķēdēm. Tas paredzēts skolēnu patstāvīgam darbam, secīgi izpildot darba uzdevumus. Mērķis: pilnveidot prasmi saslēgt elektrisko ķēdi pēc uzzīmētas shēmas un izskaidrot elektriskās strāvas plūšanas nosacījumus, veicot virtuālu laboratorijas darbu. Skolēnam sasniedzamie rezultāti: saslēdz virtuālu elektrisko ķēdi pēc dotās shēmas, analizē strāvas plūšanas nosacījumus, aprēķina spuldzes pretestību pēc Oma likuma ķēdes posmam.
持续时间 30 分钟
是否包含答案
语言 拉脱维亚语
关键词 Oma likums, strāvas plūšanas nosacījumi
仿真程序 电路实验(仅直流), 直流电路虚拟实验室


作者 Ieva Leja
联系邮件 atoparseks@gmail.com
学校/组织 LU
提交日期 13-5-29
更新日期 13-5-29