Elektriska kretsar


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Elektriska kretsar
描述 Några kopplingsövningar med resistorer och mätinstrument
科目 物理学
等级 高中
类型 家庭作业
持续时间 30 分钟
是否包含答案
语言 瑞典语
关键词 amperemeter, resistor, voltmeter
仿真程序 电路实验(仅直流)


作者 Ingrid Johansson
学校/组织 Komvux Enköping
提交日期 12-4-14
更新日期 12-4-14