ΑΠΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CIRCUIT CONSTRUCTION KIT ΤΟΥ PhET COLORADO


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 ΑΠΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CIRCUIT CONSTRUCTION KIT ΤΟΥ PhET COLORADO
描述 Ολοκληρωμένο σενάριο με 8 φύλλα εργασίας και Αναλυτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αναφοράς
科目 物理学
等级 初中, 高中
类型 其它, 实验室
是否包含答案
语言 希腊语
关键词 αμπερόμετρα, αντίσταση, βολτόμετρα, βραχυκύκλωμα, ηλεκτρικά κυκλώματα, παράλληλη σύνδεση αντιστατών, σειρά σύνδεση αντιστατών, φωτοβολία λαμπτήρα
仿真程序 直流电路虚拟实验室


作者 Αγησίλαος Πετρόπουλος
学校/组织 1 st Gymnasio of Korinthos - Greece
提交日期 12-2-27
更新日期 15-8-31