Laboratori de Datació Radioactiva


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Laboratori de Datació Radioactiva
描述
持续时间 90 分钟
是否包含答案
语言 加泰罗尼亚语
关键词 Datació radioactiva, isòtop, taxa de desintegració
仿真程序 放射线定年游戏


作者 Raquel Arévalo
联系邮件 raquel.arevalo@terra.es
学校/组织 Raquel Arévalo
提交日期 11-6-23
更新日期 11-6-23