ΦΥΛΛΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ με το Circuit Construction Kit (Virtual Lab Version DC Only)


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 ΦΥΛΛΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ με το Circuit Construction Kit (Virtual Lab Version DC Only)
描述 ΦΥΛΛΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ με το Circuit Construction Kit (DC Only) και Συμπληρωματικό του Διδακτικού Σεναρίου "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
科目 物理学
等级 其他, 初中, 高中
类型 其它, 示范
是否包含答案
语言 英语
关键词 Circuit, Construction, DC, Kit, Virtual Lab
仿真程序 电路实验(仅直流)


作者 Νικόλαος Κυπριωτάκης
联系邮件 nikoskypriotakis@gmail.com
学校/组织 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
提交日期 11-1-2
更新日期 11-1-25