GRANDEURS THERMODYNAMIQUES : Du macroscopique au microscopique


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł GRANDEURS THERMODYNAMIQUES : Du macroscopique au microscopique
Opis Cette activité a pour but de relier qualitativement les valeurs des grandeurs macroscopiques mesurées aux propriétés du système à l’échelle microscopique. Elle couvre les objectifs suivants du programme français de spécialité physique chimie en classe de terminale : - Relier qualitativement les valeurs des grandeurs macroscopiques mesurées aux propriétés du système à l’échelle microscopique. - Masse volumique, température thermodynamique, pression. - initiation aux dépendances entre P,V,T et n dans le but d’aborder par la suite la loi des gaz parfaits.
Przedmiot Chemia, Fizyka
Poziom Inne, Licencjat - zaawansowany, Licencjat – wprowadzenie, Liceum, Magisterskie
Rodzaj Aktywność kierowana, Inne, Nauka zdalna, Praca domowa
Czas trwania 30 minut
Zawiera odpowiedzi Tak
Język francuski
Słowa kluczowe échelle, grandeurs, microscopique, thermodynamique
Symulacja(e) Gazy - właściwości (HTML5), Właściwości, Gazy - wstęp (HTML5)


Autorzy Elliot Canipelle
Szkoła / Organizacja Elliot Canipelle
Data przesłania 20-08-22
Data zaktualizowana 20-08-22