Movimiento en dos dimensiones: Caso del Proyectil (Two dimensions movement, projectile case).


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Movimiento en dos dimensiones: Caso del Proyectil (Two dimensions movement, projectile case).
Opis The objectives are the study of kinematics in two dimensions through the movement of a projectile. Apply kinematics formulas to calculate the flight parameters of an object before being launched into the air. Construct and analyze graphs (position and velocity versus time) that represent movement in 2 dimensions.
Przedmiot Fizyka
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Aktywność kierowana, Laboratorium, Nauka zdalna, Praca domowa
Czas trwania 90 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język hiszpański
Słowa kluczowe 2 dimensiones, Fisica, Kinematics, Physics, Projectile, Proyectil, cinematica, two dimensions, vectores, vectors
Symulacja(e) Rzuty (HTML5)


Autorzy Carmen Maldonado
Szkoła / Organizacja Universidad Politecnica de Puerto Rico
Data przesłania 20-04-25
Data zaktualizowana 20-04-25