Collision Lab

Denne simuleringa har ikkje vorte omsette til dette språket. Du kan likevel starte den engelske versjonen nedanfor.

Collision Lab Skjermbilete Last ned Innbygging
Flash Logo Original Sim and Translations

Description

Bruk eit lufthockeybord til å undersøkje enkle kollisjonar i 1D, og meir komplekse kollisjonar i 2D. Eksperimenter med mengda diskar, massar og startvilkår. Varier elastisiteten og sjå korleis det totale momentet av kinetisk energi endrar seg under kollisjonane.

Døme på læringsmål

 • Teikn “før- og etter”-bilete av kollisjonar.
 • Konstruer representasjonar av momentvektorar “før og etter” kollisjonar.
 • Bruk lova om bevaring av moment for å finne ut kva som skjer ved kollisjonar.
 • Forklar kvifor energien ikkje blir bevard, og varierer i nokre kollisjonar.
 • Finn endringa i mekanisk energi ved kollisjonar med varierande “elastisitet”.
 • Kva tyder “elastisitet”?
Version 1.1.0

Teacher-Submitted Activities

PhET Collision Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget blei designa av PhET Wendy Adams vgs
Student - intro
Lab Fysikk
Collision Lab : Introduction to One Dimension collisions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget blei designa av PhET Patricia Loeblein vgs
Student - intro
Lekse
Lab
Fysikk
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget blei designa av PhET Trish Loeblein Student - intro
vgs
Lekse
Demo
Lab
Fysikk
Laboratorio de Colisiones A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget blei designa av PhET Laura Arboleda, Diana López y José Ramírez vgs
Ungdomsskule
Lab
Guided
Fysikk
PhET Collisions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Brent Olyowski vgs Lab Fysikk
Collision Lab Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Brett Moser Ungdomsskule
vgs
Guided
Lab
Fysikk
Alignment of PhET sims with NGSS Dette bidraget blei designa av PhET Trish Loeblein updated by Diana López Ungdomsskule Anna Geofag
Kjemi
Biologi
Fysikk
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Dette bidraget blei designa av PhET Julia Chamberlain Student - intro
vgs
Anna Kjemi
How do PhET simulations fit in my middle school program? Dette bidraget blei designa av PhET Sarah Borenstein Ungdomsskule Anna Fysikk
Biologi
Kjemi
Geofag
PhET Botsing Lab Roland Van Kerschaver vgs Remote Fysikk
Conservation of Linear Momentum Hazel Walker Ungdomsskule
vgs
Lab
Remote
Fysikk
Conservation of Linear Momentum Hanwa Alketbi Student - intro Lab Fysikk

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Designteam Tredjepartsbibliotek Takk til
 • Brandon Li (developer)
 • Jonathon Olson (developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Michael Dubson
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js