Build a Molecule

Denne simuleringa har ikkje vorte omsette til dette språket. Du kan likevel starte den engelske versjonen nedanfor.

Build a Molecule Skjermbilete  Last ned  Innbygging
  • Molekylformel
  • Molecular Structure
  • Isomers
Java Logo Original Sim and Translations

Innhald

  • Molekylformel
  • Molecular Structure
  • Isomers
  • Molekyl

Description

Start med atom og sjå kor mange molekyl du kan byggje. Lag ei samling av molekyla og sjå dei i 3D!

Døme på læringsmål

  • Skildre forskjellane mellom eit atom og eit molekyl.
  • Lag enkle molekyl av atom.
  • Bli klar over at dei senkte tala i ein molekylformel fortel kor mange av det atomet det er i molekylet.
  • Bli klar over at koeffisienten melder den totale mengda molekyl.
  • Forbind vanlege molekylnamn med fleire representasjonsmåtar.
Version 1.0.0

Teacher-Submitted Activities

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Designteam Tredjepartsbibliotek Takk til
  • Denzell Barnett (lead developer)
  • Amy Rouinfar (lead designer)
  • Christine Denison
  • Kelly Lancaster
  • Emily B. Moore
  • Jonathan Olson
  • Ariel Paul
  • Kathy Perkins
  • base64-js-1.2.0.js
  • es6-promise-1e68dc.auto.min.js
  • FileSaver-b8054a2.js
  • font-awesome-4.5.0
  • game-up-camera-1.0.0.js
  • he-1.1.1.js
  • himalaya-0.2.7.js
  • jama-1.0.2
  • jquery-2.1.0.js
  • lodash-4.17.4.js
  • mdn-array-from-polyfill.js
  • pegjs-0.7.0.js
  • seedrandom-2.4.2.js
  • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
  • three-r104.js