States of Matter


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter
Omtale This lesson plan is for grade 10 science students, to give a brief introduction to molecular interaction and external forces that affect the transition of matter from one state to another.
Emne Astronomi, Biologi, Fysikk, Geofag, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord gas, liquid, molecules, solid, states of matter
Simuleringar Atomic Interactions (HTML5), Diffusion (HTML5), Gas Properties (HTML5), Aggregattilstandar (HTML5), States of Matter, Aggregattilstandar (HTML5), States of Matter: Basics


Forfattarar Muhammed Chuka Joof
Skule / Organisasjon MCJSupport Org
Lasta opp 29.01.23
Oppdatert 29.01.23