Friction Investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Friction Investigation
Omtale Students were asked to differentiate between Static and Kinetic Friction.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Friction
Simuleringar Forces and Motion


Forfattarar Julio Rodriguez
Skule / Organisasjon Mount Vernon High School
Lasta opp 09.03.22
Oppdatert 10.03.22