Determine the static and kinetic coefficients of friction


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Determine the static and kinetic coefficients of friction
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord coefficients
Simuleringar Forces and Motion: Basics (HTML5)


Forfattarar Russell Lella
Skule / Organisasjon JFK HS Bellmore NY
Lasta opp 08.12.21
Oppdatert 08.12.21