Gas Properties


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas Properties
Omtale Virtual experiments to demonstrate simple gas laws.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Boyle's Law, Charles's Law and Gay Lussac's Law
Simuleringar Gases Intro (HTML5)


Forfattarar Ann Alu
Skule / Organisasjon West Georgia Technical College
Lasta opp 17.11.21
Oppdatert 17.11.21