States of Matter: Basics lesson plan


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter: Basics lesson plan
Omtale This lesson plan deals with the arrangement of the particles in solids, liquids, and gases and the effect of temperature. It contains the links for the pre-lab, post-lab and worksheet activities.
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord arrangement, effect of temperature, gases, liquids, solids, states of matter
Simuleringar Aggregattilstandar (HTML5), States of Matter: Basics


Forfattarar Nadia Bourne
Skule / Organisasjon Graydon Sealy Secondary School
Lasta opp 16.11.21
Oppdatert 16.11.21