Phet Forces and Motion Basics: Friction lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Phet Forces and Motion Basics: Friction lab
Omtale Design procedures to find static and kinetic coefficients of friction. Then add something on top of the wooden box and predict the force required to get the items to start moving and the force required to get them to move at constant speed.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord coefficient of friction, friction, predict
Simuleringar Forces and Motion: Basics (HTML5)


Forfattarar Yau-Jong Twu
Skule / Organisasjon Eleanor Roosevelt High School, pgcps
Lasta opp 25.06.21
Oppdatert 25.06.21