Mechanical energy lab - Remote


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Mechanical energy lab - Remote
Omtale Students collect the time of skater at different heights (in the absence of non-conservative forces) and produce gravitational potential energy vs time, kinetic energy vs time, and mechanical energy vs time graphs in Excel spreadsheet. They also investigate the effect of mass of the skater on the graphs and on the speed of the skater.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Excel, conservative forces, graphing, kinetic energy, potential energy
Simuleringar Energi i skateparken (HTML5)


Forfattarar Nassi Rafiee
Skule / Organisasjon TDSB
Lasta opp 22.04.21
Oppdatert 22.04.21