Potential Energy of A Spring (Elastic Potential Energy)


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Potential Energy of A Spring (Elastic Potential Energy)
Omtale This guided activity aims to: 1. Determine the relationship between the spring force and elongation/compression of the spring 2. Calculate the work done in stretching/compressing a spring 3. Introduce the concept of elastic potential energy.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Elastic Potential Energy, Hooke's Law
Simuleringar Hooke's Law (HTML5)


Forfattarar Ferdinand Bautista
Skule / Organisasjon Manila Science High School
Lasta opp 10.04.21
Oppdatert 10.04.21