projectile motion worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel projectile motion worksheet
Omtale A lab worksheet about projectile motion, depending on 3 objectives 1. To show that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial speed.2. To verify that the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile is constant during its motion. 3.To study the relationship between the angle of the projectile and its angle. ii- To find the acceleration of gravity gexp
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser, Multiple-Choice Concept Questions, Remote Learning
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, free fall, motion, projectile motion, range, speed, time, velocity
Simuleringar Projectile Motion (HTML5), Projectile Motion


Forfattarar Lara Bayan Ahmad
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 01.04.21
Oppdatert 01.04.21