Kinetic and Potential Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Kinetic and Potential Energy
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Friction, Kinetic, Potential
Simuleringar Energy Skate Park (HTML5), Energy Skate Park, Energi i skateparken (HTML5), Energy Skate Park: Basics


Forfattarar Nicole Ricci
E-post for kontakt RicciN@mpa.swecet.org
Skule / Organisasjon Marshall's Park Academy
Lasta opp 01.02.21
Oppdatert 01.02.21