Balloons & Buoyancy in Air


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Balloons & Buoyancy in Air
Omtale This virtual lab asks students to observe how changes to air pressure, air density, temperature, and number of helium vs. air particles affect the buoyancy of a helium balloon, a rigid, helium-filled sphere, and a hot air balloon.
Emne Fysikk, Geofag, Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Remote Learning
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord air pressure, density, gas laws, gases, pressure
Simuleringar Balloons & Buoyancy


Forfattarar Catherine Galindo
Skule / Organisasjon Chatfield Senior High
Lasta opp 24.01.21
Oppdatert 24.01.21