PhET Lab Energy Skate Park 2


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Lab Energy Skate Park 2
Omtale This follow-up lab experiment based on the energy Skate Park simulation is designed to reinforce students' understanding of conservation of energy and the effects of gravity on force and energy.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Conservation of Energy, Energy, Force, Friction, Gravity, Physics
Simuleringar Energi i skateparken (HTML5)


Forfattarar Patrick Borden
Skule / Organisasjon Bridgeport Public Schools
Lasta opp 06.01.21
Oppdatert 06.01.21