Build an Atom


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Build an Atom
Omtale Guided activity, students build atoms/ions/isotopes and place screenshot in PPT.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord atoms ions isotopes build an atom
Simuleringar Bygg eit atom (HTML5)


Forfattarar martin ramsey
Skule / Organisasjon El Cerrito Middle School
Lasta opp 27.12.20
Oppdatert 27.12.20